chida
05 مهر 1401 - 10:03

توزیع ۷۰۰ تن مرغ در راستای تنظیم بازار در ایلام

ایلام-رئیس جهاد کشاورزی ایلام از توزیع ۷۰۰ تن مرغ در راستای تنظیم بازار در ایلام خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آذرنوش عموزاده اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری ۶ درصد کاهش جوجه ریزی و در اردیبهشت ۶.۵ درصد افزایش جوجه ریزی در سطح مرغداری‌های استان داشته‌ایم. سال جاریجوجهریزیجوجهریزیوی با بیان اینکه این میزان در مردادماه به ۳۳ درصد و شهریور ماه به ۲۴ درصد کاهش رسیده است، گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده کمبود مرغ در استان نداریم، همین الان بیش از نیاز استان جوجه ریزی داشته‌ایم، قیمت مرغ در استان تابع دو استان همجوارکرمانشاه و خوزستان است چرا که قیمت مرغ در این دو استان بیش از قیمت این محصول در استان ایلام است. جوجهریزیهمجوارکرمانشاهوی با بیان اینکه تنها استانی که در غرب کشور که مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان عرضه می‌شود استان ایلام است، گفت: یکی از راهکارها در حوزه کنترل قیمت مرغ این است که قیمت‌های مصوب را اعلام کنیم که نتیجه آن کاهش میزان جوجه ریزی است به این دلیل که قیمت برابر هزینه تمام شده برای مرغداری است. ریزیتمام شدهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام یادآور شد: راهکار بعدی اعلام قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است که در نهایت باعث افزایش جوجه ریزی می‌شود و قیمت متعادل را در بازار ایجاد می‌کند که این امر نیز نیازمند بازه زمانی دو تا سه ماهه بوده و در برخی مقاطع نیز شاهد افزایش قیمت مرغ در استان خواهیم بود. بر اساسعرضه و تقاضادر نهایتجوجهریزیعموزاده با بیان اینکه در راستای کنترل قیمت مرغ از ابتدای سال تا کنون ۷۰۰ تن مرغ منجمد در بازار توزیع شده است، ابراز کرد: با توجه به قیمت مرغ در استان‌های همجوار، تلاش‌های زیادی می‌شود که مرغ زنده از استان ایلام به دو استان خوزستان و کرمانشاه خارج شود. تا کنونوی با بیان اینکه میزان تولید مرغ در استان ایلام بر اساس میزان جوجه ریزی سه برابر میزان تقاضا در استان است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد از خروج مرغ زنده به استان‌های همجوار جلوگیری کرد. بر اساسریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 758917